ATSIĖMIMO PUNKTAS ATIDARYTAS! VAIŠINAME ARBATA 🍵 IR NUOLAIDOMIS IKI 50%✨

Mokslo ir meno projektai

Siekdami vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ieškome bendradarbiauti norinčių tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų specialistų bei kūrybinius ir/ar eksperimentinius tyrimus vykdančių menininkų.


LYNX ūkis veikia kaip stebėjimams ir tyrimams atvira platforma, kurioje mokslo ir meno dalyviai gali reziduoti, kurti, vykdyti akademinius tyrimus bei plėtoti jiems rūpimas temas. Ypatingas Labanoro girios regionas, pasižymintis gamtine įvairove ir aktyvia gyvūnija, suteikia nestandartinę aplinką kurti, stebėti, eksperimentuoti bei susikaupti. Čia galėsite planuoti ir vykdyti projektus, dirbti praktiniame tyrimų lauke, taip pat gauti prieigą prie ūkyje renkamų duomenų bei statistikos. 


Susidomėjusius šia galimybe kviečiame atsiųsti glaustą savo idėjos ar veiklos aprašą el. paštu hello@lynxcannabis.com, o tolesnį bendravimą galėsime pratęsti ir gyvo susitikimo metu.